anti-HAV IgM

Odoberaná vzorka Cena
vyšetrenia:
10,60 €
Odoberaná vzorka Odobraná
vzorka:
Krv

Ďalšie vyšetrenia