anti-HAV IgM

Protilátky proti vírusu hepatitídy A

Materiál
Sérum

Odber materiálu
Odber krvi za štandardných podmienok.

Referenčné hodnoty
Negatívny výsledok
Reaktívny výsledok

Medicínsky význam
Hepatitída A je vírusové ochorenie. HAV je jednovláknový neobalený RNA vírus, ktorý sa klasifikuje ako pikorna vírus. Prenos hepatitídy A je fekálno-orálnou cestou a infekcia sa vyskytuje hlavne z dôvodu kontaminovaného jedla alebo zlých hygienických podmienok. Ľudovo jej hovoríme aj „choroba špinavých rúk“. Vírus hepatitídy A sa replikuje v pečeni, vylučuje sa žlčou a je rozširovaný stolicou. Inkubačná doba pre infekciu HAV je priemerne 30 dní v rozsahu 15 – 60 dní. Symptómy pretrvávajú približne 2 týždne a zahŕňajú hepatomegáliu, žltačku, tmavý moč, únavu, nevoľnosť, vracanie, bolesť brucha. Laboratórne ju sprevádzajú vysoké hladiny AST a ALT v sére. Pri typickom priebehu infekcie z dôvodu produkcie protilátok IgM proti HAV ich prítomnosť v sére indikuje prebiehajúcu alebo nedávnu infekciu a je najužitočnejším sérologickým markerom pri diagnostike akútnej infekcie HAV.

Odoberaná vzorka Cena
vyšetrenia:
10,60 €
Odoberaná vzorka Odobraná
vzorka:
Krv

Ďalšie vyšetrenia