CA-72-4

Klinický význam:

Tumor-asociovaný glykoproteín (TAG) 72, známy tiež ako CA 72-4, je vysokomolekulový (cca 200-400 kD) mucínový proteín, ktorý sa nachádza na povrchu mnohých nádorových buniek, vrátane buniek karcinómu žalúdka, ovárií, prsníka, hrubého čreva a pankreasu. Skúma sa tiež použitie synteticky upravených protilátok proti TAG 72 ako protinádorového činidla proti karcinómu vaječníkov a prostaty. Zvýšené sérové ​​hladiny sa vyskytujú primárne u pacientov s karcinómom žalúdka, ale objaviť sa môžu tiež u niektorých nemalígnych ochorení, ako sú zápal pľúc, pankreatitída, cirhóza pečene a cysty vaječníkov. Najväčšou prednosťou CA 72-4 je jeho schopnosť rozlišovať medzi malígnym a benígnym ochorením. Karcinóm žalúdka: pri karcinóme žalúdka sa pre CA 72-4 uvádza diagnostická citlivosť 33%, ktorá sa zvýšila na 66% po použití kombinácie CA 72-4, CEA, CA-125 a CA 19-9. Štádium ochorenia a hladina CA 72-4 spolu korelujú. Hlavnou indikáciou stanovenia CA 72-4 ako biomarkeru prvej línie alebo spolu s ďalšími markermi (CEA alebo CA 19-9) je monitorovanie liečby a priebehu ochoreniau pacientov s karcinómom žalúdka. Bolo preukázané, že predoperačné sérové ​​koncentrácie CA 72-4 sú najlepším prediktorom pokročilého ochorenia u pacientov s karcinómom žalúdka. Po chirurgickom zákroku sa hladina CA 72-4 vracia k normálu a zostáva v normálnom rozmedzí, ak už nie je prítomné tkanivo tumoru. V 70% prípadov relapsu sa CA 72-4 zvyšuje ešte pred alebo súčasne s klinicky diagnostikovaným relapsom.
Ovariálny karcinóm: Pre karcinóme ovárií sa uvádza diagnostická citlivosť 47-80%. Diagnostická citlivosť CA 72-4 je  najmä u mucinóznych karcinómoch ovárií vyššia ako citlivosť CA 125. Kombinácia týchto 2 markerov prináša zvýšenie diagnostickej citlivosti na 73% pre primárnu diagnózu (samotný CA 125: 60%) a 67% na účely monitorovania (samotný CA 125: 60%).
Kolorektálny karcinóm:
Diagnostická citlivosť pre kolorektálny karcinóm je 20-41%. Existuje korelácia s klinickými štádiami podľa Dukesa. Diagnostická špecifickosť CA 72-4 pre benígne ochorenie hrubého čreva je 98%. Po kompletnej resekcii nastáva výrazný pokles CA 72-4. Pri dlhodobej kontrole zostávajú koncentrácia CA 72-4 zvýšené, ak je prítomné reziduum tumoru. Kombinácia markerov CA 72-4 a CEA prináša pri pooperačnej kontrole relapsu zvýšeniediagnostickej citlivosti zo 78% na 87%

Referenčné hodnoty:

0,0 – 7,0  kIU/L

Pokyny na odber:

Sérum – Plastová skúmavka s deliacimi granulami/gélom
Plazma – Plastová skúmavka s heparínom/EDTA

Interferencie:

Stanovenie nie je ovplyvnené ikterom (bilirubín < 1129 µmol/L alebo < 66 mg/dL) hemolýzou (hemoglobín <1,4 mmol/L nebo ≤ 2,2 g/dL) lipémiou (Intralipid  < 1500 mg/dL), biotínom (< 246 nmol/L alebo <  60 ng/mL)

Indikácie:

Názov vyšetrenia VšZP UNION Dôvera
CA 72-4 001; 009; 010; 019; 043; 047; 048; 060; 154; 222; 229; 319; 329; 350; 591 001, 007, 009, 010, 012, 017, 019, 043, 047, 048, 060, 063, 107, 109, 154, 163, 216, 219, 222, 229, 319, 322, 350, 591 web stránka DZP- vyšetrenie onkomarkerov

Kritérium pre doordinovanie vyšetrenia:

7 dní

Zdroj:

Návod na použitie CA 72-4, Roche

Odoberaná vzorka Cena
vyšetrenia:
18,00 €
Odoberaná vzorka Odobraná
vzorka:
Krv

Ďalšie vyšetrenia