Stanovenie Mycobacterium tuberculosis – RT PCR

Mycobacterium tuberculosis je pôvodcom závažného respiračného ochorenia – tuberkulózy. Význam tohoto ochorenia v súčasnosti stúpa v súvislosti s výskytom nových multirezistentných kmeňov, s narastajúcim počtom imunodeficientných pacientov a v súvislosti so zvýšenou migráciou populácie. Infekcia je lokalizovaná prevažne v pľúcach. Mykobaktérie je možno dokázať vo vzorkách zo spúta, BAL, alebo v moči. Známe sú aj netypické lokalizácie infekcie (bazilárna meningitída, uzlinová tuberkulóza, urogenitálna infekcia, infekcie kĺbov, očné infekcie).

Mycobacterium tuberculosis je obligátny patogén a pozitivitu PCR vyšetrenia treba posudzovať ako potvrdenie ochorenia tuberkulózou. Negatívny výsledok jednoznačne nevylučuje prítomnosť patogéna. Detekcia metódou PCR môže byť negatívna v prípadoch mimo pľúcnej lokalizácie alebo latentného nosičstva a v dôsledku neadekvátneho odberu klinickej vzorky. Pri interpretácii výsledkov PCR po anti-TBC terapii treba počítať s možným až niekoľko týždňovým pretrvávaním mŕtvych mykobakterií.

Odoberaná vzorka Cena
vyšetrenia:
52,00 €
Odoberaná vzorka Odobraná
vzorka:
Moč, Spútum, BAL

Ďalšie vyšetrenia