Yersinia enterocolitica IgA, IgG

Odoberaná vzorka Cena
vyšetrenia:
13,50 €
Odoberaná vzorka Odobraná
vzorka:
Krv

Ďalšie vyšetrenia