DNA Cytomegalovirus

Materiál:
plazma periférnej krvi, sliny, orofaryngeákny výter, moč, likvor, bronchoalveolárna laváž

Referenčné hodnoty
Pozitívny výsledok
Negatívny výsledok

Medicínsky význam
DNA CMV kvantitatívne: stanovenie koncentrácie (počtu kópii vírusového genómu na ml krvi) má význam pri rozpoznaní rizika komplikácií u pacientov po transplantáciách, u pacientov s HIV a u onkologických pacientov. Stanovenie DNA CMV v krvi je markerom reaktivácie infekcie. Dôkaz CMV DNA v broncholaveolárnej laváži, v likvore koreluje so vznikom invazívneho ochorenia. Nález CMV DNA v moči, respektíve v slinách alebo sekrétoch (pokiaľ sa netýka novorodencov) nemá jednoznačný význam, pretože môže byť dôsledkom bezpríznakového vylučovania CMV, ktorý je pozorovaný aj u zdravých jedincov.

Odoberaná vzorka Cena
vyšetrenia:
39,00 €
Odoberaná vzorka Odobraná
vzorka:
Moč

Ďalšie vyšetrenia