Krvný náter

Krvný náter je mikroskopická metóda, pomocou ktorej pozorujeme morfológiu krvných buniek z odobratej krvi.

Krv sa odberá zo žily alebo z kapilárneho riečiska. Po odbere je krv nanesená na mikroskopické sklíčko, kde je fixovaná a farbená.

V preparáte pozorujeme jednotlivé krvné bunky a elementy, ich počet a prípadne odchýlky, ktoré by svedčali pre patologický stav.

Odoberaná vzorka Cena
vyšetrenia:
7,00 €
Odoberaná vzorka Odobraná
vzorka:
Krv

Ďalšie vyšetrenia