Cu v sére

Klinický význam:

Dvojmocná meď (Cu++) vytvára komplexy s proteínmi. Medzi hlavné funkcie metaloproteínov medi patria oxidačno-redukčné reakcie; najznámejšie enzýmy obsahujúce meď viažu molekulárny kyslík a priamo s ním reagujú. V plazme je približne 95% medi viazanej na alfa-2-globulín ceruloplazmín, čo je oxidáza s aktivitou ferroxidázy. Je zrejmé, že marginálny nedostatok medi je spojený s ochorením srdca, kostí, reumatoidnou artritídou a osteoporózou. Rovnako znížená ochrana proti antioxidantom je výsledkom zníženej hladiny medi.

Referenčné hodnoty:

Sérum/plazma Muži: 11,01 – 22,02 μmol/L Ženy: 12,58 – 24,38 μmol/L

Pokyny na odber:

Sérum – Plastová skúmavka s deliacimi granulami/gélom
Plazma – Plastová skúmavka s heparínom

Interferencie:

Test nie je rušený prítomnosťou bilirubínu pri koncentrácii do 40 mg/dL, hemoglobínu pri koncentrácii do 300 mg/dL a lipidov do 1500 mg/dL.

Indikácie:

Názov vyšetrenia VšZP UNION Dôvera
Meď 001; 002; 004; 005; 007; 008; 018; 019; 020; 031; 048; 060; 062; 064; 104; 216; 153; 154; 331; 329 001, 002, 004, 005, 007, 008, 018, 019, 020, 031, 048, 060, 062, 064, 104, 153, 154, 216 001; 002; 004; 005; 007; 008; 018; 019; 031; 048; 060; 062; 064; 104; 216; 153; 154; 331; 329

Kritérium pre doordinovanie vyšetrenia:

7 dní

Zdroj:

Návod na použitie: Priame kolorimetrické stanovenie medi (Cu) v sére a v plazme bez deproteinizácie, REF 17638H, Sentinel Diagnostics

Odoberaná vzorka Cena
vyšetrenia:
5,00 €
Odoberaná vzorka Odobraná
vzorka:
Krv

Ďalšie vyšetrenia