anti TSHr

Klinický význam:

Hyperthyroidismus u Gravesovej choroby (autoimunitný hyperthyroidismus) typicky spôsobujú autoprotilátky proti TSH receptoru (TSHR). Stanovenie týchto TSHR protilátok (Traba) môže byť užitočné pri diagnostike a liečbe ochorenia. TSH autoprotilátky môžu byť podľa mechanizmu pôsobenia rozdelené na stimulačné, blokujúce alebo neutrálne. Hoci majú stimulačné protilátky proti TSHR podobné účinky ako TSH, nevzťahuje sa na ne negatívna spätná väzba, čo vedie k predĺženej aktivácii TSH receptora. Toto zapríčiní zvýšenie hladiny hormónov štítnej žľazy a klinický tyreotoxický stav asociovaný s Gravesovou chorobou.6,7
Indikácie pre stanovenie aTSHR zahŕňajú:

  • detekcia alebo vylúčenie autoimunitného hypertyroidizmu a jeho odlíšenie od jednoduchej autonómie štítnej žľazy. Prítomnosť aTSHR ukazuje, že pacientova tyreotoxikóza je skôr autoimunitného pôvodu než spôsobená toxickou uzľovou strumou. Pretože sa zameranie liečby Gravesovej choroby môže líšiť od liečby iných foriem tyreotoxikózy, je počiatočné meranie aTSHR veľmi prínosné.
  • monitorovanie liečby pacientov s Gravesovou chorobou a predikcie relapsu, čím tvorí dôležitú pomôcku pri rozhodovaní a riadení liečby. Hladiny aTSHR majú tendenciu klesať počas antityreoidálnej liečby Gravesovej choroby. Nízka hladina alebo absencia aTSHR počas liečby môže indikovať ústup choroby, a možno preto zvážiť ukončenie liečby.
  • meranie aTSHR počas posledného trimestra tehotenstva. Pretože aTSHR sú protilátky triedy IgG, prejdú placentou a môžu spôsobiť ochorenie štítnej žľazy u novorodenca. Meranie aTSHR počas tehotenstva u pacientok s anamnézou ochorenia štítnej žľazy je preto dôležité pre odhad rizika ochorenia štítnej žľazy u novorodenca

Referenčné hodnoty:

0,0 – 1,75 IU/L

Pokyny na odber:

Sérum – Plastová skúmavka s deliacimi granulami/gélom

Interferencie:

Stanovenie nie je ovplyvnené ikterom (bilirubín < 427 µmol/L alebo < 25 mg/dL) hemolýzou (hemoglobín <0.248 mmol/L nebo ≤ 0,4 mg/d) lipémiou (Intralipid < 1500 mg/dL) , biotínom (< 41 nmol/L alebo < 10 ng/mL)

Indikácie:

Názov vyšetrenia VšZP UNION Dôvera
aTSHr 001; 007; 047; 049; 060; 064; 153 001, 007, 019, 047, 048, 050, 060, 064, 153, 154 001; 007; 060; 064; 153; 047

Kritérium pre doordinovanie vyšetrenia:

3 dni

Zdroj:

Návod na použitie aTSHR, Roche

Odoberaná vzorka Cena
vyšetrenia:
15,00 €
Odoberaná vzorka Odobraná
vzorka:
Krv

Ďalšie vyšetrenia