DNA Chlamydia trachomatis

Materiál:
urogenitálny výter, moč, prostatický sekrét, ster z oka,

Referenčné hodnoty
Pozitívny výsledok
Negatívny výsledok

Medicínsky význam
Chlamydia trachomatis je nepohyblivá gramnegatívna palička, ktorá patrí k častým sexuálne prenosným patogénom urogenitálneho traktu. Prevaha infekcií spôsobených Chlamydia trachomatis u sexuálne aktívnych dospievajúcich žien prekračuje 10%. U 4-10% mužov sa infekcia Chl. trachomatis prejavuje asymptomaticky, 15-20% pozitívnych vyžaduje liečbu. Chlamýdiová infekcia novorodencov vzniká ako dôsledok perinatálneho kontaktu. Priemerne 85% detí narodených infikovaným matkám je infikovaných pri prechode pôrodnými cestami.

Odoberaná vzorka Cena
vyšetrenia:
38,00 €
Odoberaná vzorka Odobraná
vzorka:
Výter z uretry/cervixu

Ďalšie vyšetrenia