Drogy

Klinický význam:

Rýchle testy na určenie drog v moči sú imunochromatografické testy na stanovenie drog a ich metabolitov v ľudskom moči.

Referenčné hodnoty:

pozit/ negat

Pokyny na odber:

Moč – plastová skúmavka

Indikácie:

Názov vyšetrenia VšZP UNION Dôvera
Metabolity drog v moči 001, 002, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 013, 020, 025, 032, 060, 073, 105, 125, 341, 332, 104 001, 002, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 013, 020, 025, 032, 060, 073, 105, 125, 331, 341, 332, 104 001, 002, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 013, 020, 025, 032, 060, 073, 105, 125, 341, 332, 104

Kritérium pre doordinovanie vyšetrenia:

v deň odberu

Zdroj:

Návod na použitie Ulti-med Products,

Odoberaná vzorka Cena
vyšetrenia:
10,00 €
Odoberaná vzorka Odobraná
vzorka:
Moč

Ďalšie vyšetrenia