Kultivačné vyšetrenie krvi a iných telesných tekutín (synoviálna tekutina, ascites a pod.)

Odoberaná vzorka Cena
vyšetrenia:
18,50 €
Odoberaná vzorka Odobraná
vzorka:
Krv a iné telesné tekutiny

Ďalšie vyšetrenia