AGA IgA, IgG – protilátky proti gliadínu

Gliadín je zložkou bielkovinového komplexu lepku (gluténu) v obilných zrnách; najviac je zastúpený v pšenici. Antigliadínové protilátky sú prejavom zvýšenej permeability črevnej steny a môžu byť pozitívne u celiakie, ale aj ďalších ochorení ako sú oportúnne črevné infekcie, nešpecifické črevné zápaly alebo IgA nefropatia, u ľudí s alergiou na kravské mlieko Využívajú sa na monitorovanie účinku bezlepkovej diéty. Stanovenie protilátok proti gliadínu v triede IgG je citlivejšie, naproti tomu stanovenie v triede IgA má vyššiu špecifickosť pre celiakiu.

Odoberaná vzorka Cena
vyšetrenia:
13,00 €
Odoberaná vzorka Odobraná
vzorka:
Krv

Ďalšie vyšetrenia