HD – Celková degradácia histamínu

Vyšetrenie sa využíva pri diagnostike, vylúčení a sledovaní klinických stavov súvisiacich s poruchou degradácie histamínu. Tento test umožňuje sledovanie degradácie histamínu spoločne oboma enzýmami – DAO a histamín-n-metyltransferázou, na rozdiel od sledovania aktivity iba diaminooxidázy, takže deteguje celkovú degradáciu histamínu v ľudskom sére a poskytuje hodnotný dôkaz pre histamínovú intoleranciu.

Odoberaná vzorka Cena
vyšetrenia:
22,00 €
Odoberaná vzorka Odobraná
vzorka:
Krv

Ďalšie vyšetrenia