Helicobacter pylori IgG,IgA

Protilátky proti Helicobacter pylori IgG , IgA

Medicínsky význam

Helicobacter pylori je gram negativna baktéria s vysokou tvorbou ureázy, ktorá sa ukladá intracelulárne na luminárnej strane epiteliálních buniek žalúdočnej sliznice. Existujú dva typy bakteriálnych foriem: špirálovitá, stočená infekčná forma, a kokovitá celoživotne prežívajúca forma. Baktéria kolonizuje predovšetkým mukóznu membránu pri vstupe do žalúdka, menej často se nachádza v tele žalúdka alebo v duodene. Bakteriálne infekcie sa spontánne nevyliečia, infekčný agens môže v žalúdku perzistovať doživotne.

Celosvetovo je infikovaných asi 50 % svetovej populácie, prevalencia stúpa s vekom. Väčšina infekcíí zostáva klinicky asymptomatická. Len časť pacientov prechádza do chronickej gastritídy typu B, ktorá sa klinicky manifestuje formou dyspepsie s bolesťou v hornej časti brucha. Len v nízkom percente infikovaných (1%) sa objaví karcinóm žalúdka.

Klinické izoláty sú rozdelené na dva typy – typ 1 exprimuje špecifický cytotoxin VacA a asociovaný protein CagA. Tieto antigény sú spojené s vyššou patogenitou. V prípade diagnostikovanej infekcie Helicobacter pylori vedie komplexná a trvalá eradikácia baktérie ku zníženiu výskytu relapsov o 80% u peptidického vredu, a o 20% duodenálneho vredu.

Vhodnou diagnostickou metódou infekcie Helicobacter pylori je sérologický dôkaz špecifických IgG a IgA protilátok a konfirmácia immunoblotom.

Odoberaná vzorka Cena
vyšetrenia:
12,50 €
Odoberaná vzorka Odobraná
vzorka:
Krv

Ďalšie vyšetrenia