Toxoplazma gondii IgM, IgG, IgA – stanovenie avidity protilátok

Odoberaná vzorka Cena
vyšetrenia:
15,00 €
Odoberaná vzorka Odobraná
vzorka:
Krv

Ďalšie vyšetrenia