Dôkaz rota-, adeno-, norovírusov v stolici

Odoberaná vzorka Cena
vyšetrenia:
20,00 €
Odoberaná vzorka Odobraná
vzorka:
Stolica

Ďalšie vyšetrenia