COVID-19 PCR test

Materiál
výter z nazofaryngu, spútum,

Referenčné hodnoty
Negatívny výsledok
Pozitívny výsledok

Medicínsky význam
Diagnostika ochorenia COVID-19 špecifickou a citlivou metódou RT-PCR. Dokazuje sa prítomnosť ribonukleovej kyseliny vírusu s cieleným vyhľadávaním génov špecifických pre SARS-CoV-2.

PCR test na prítomnosť SARS CoV 2 je molekulárno-genetické vyšetrenie formou RT-PCR, ktoré v reálnom čase detekuje prítomnosť RNA nového koronavírusu SARS CoV 2.

Vírus SARS CoV 2 spôsobuje ochorenie COVID-19. Prvý výskyt bol zaznamenaný začiatkom roka 2020 v Číne, odvtedy sa rozšíril do celého sveta a 11.3.2020 bolo ochorenie vyhlásené WHO za pandémiu. Inkubačná doba je 2-17 dní s priemerom 4-5 dní. Spôsobuje prevažne zápal dýchacích ciest, doprevádzaný celkovými príznakmi (horúčka, triaška, zimnica, slabosť, bolesti svalov…). Častokrát postihuje aj iné orgánové systémy (srdce, cievy, nervy, trávenie). Človek sa stáva infekčným pre svoje okolie už niekoľko dní pred vypuknutím prvých príznakov. Základným spôsobom prenosu je medziľudský kontakt, prebieha ako kvapôčková infekcia.

Vyšetrenie PCR má veľmi vysokú senzitivitu (zachytáva vírus už pri veľmi nízkej koncentrácií rádovo 10 kópií) a špecificitu (detekuje jednotlivé oblasti genetickej informácie vírusu). Odpovedá nám na otázku, či bola osoba nakazená novým koronavírusom. Test pokrýva dlhý časový interval, začínajúci 2-3 dni pred objavom symptómov, zároveň jeho pozitivita pretrváva aj dlhšie po odoznení ochorenia (zachytáva fragmenty RNA už neživého vírusu), pričom osoba je po 10-14 dňoch ochorenia považovaná ako neinfekčná.

Zároveň je ním možné stanoviť množstvo vírusovej nálože v tele pacienta, a tým posúdiť jeho infekčnosť. Tento údaj sa nazýva CT hodnota a v praxi udáva cyklus, od ktorého sa začína tvorba produktu v PCR reakcií.

Pre jednotlivé hodnoty CT platí :

  • CT > 35 znamená nízka vírusová nálož
  • CT 25-35 znamená stredne vysoká vírusová nálož
  • CT <25 znamená veľmi vysoká vírusová nálož

Hodnoty CT udávame aj na našich výsledkových listoch. Pacientovi tým poskytujeme údaje o jeho infekčnosti v čase odberu vzorky.

Pokyny pred odberom:

  • 2 hodiny pred odberom nejedzte, nefajčite, neumývajte si zuby, nepoužívajte ústnu vodu ani iné dezinfekčné prostriedky do dutiny ústnej, nepoužívajte žuvačky, pastilky proti bolesti hrdla a spreje do nosa
  • pitie vody, nesladeného čaju a iných nesladených nápojov nie je zakázané !
  • pred odberom si vo vonkajšom prostredí odkašlite a vyfúkajte nos
  • na odber sa dostavte na vopred presne objednaný čas
  • personál laboratórií Vás vyzve k vstupu a podá Vám všetky potrebné informácie
  • pre urýchlenie procesu odberu si vopred vypíšte žiadanku na odber, odkaz » TU

Výter z hrdla a nosohltanu môže byť pre niektoré osoby nepríjemný a môže sposobiť krátkodobý dyskomfort vo forme svrbenie nosa, slzenia, pocitu podráždeného hrdla a pod., ktorý je len krátkodobý. V prípade akýchkoľvek otázok sa neváhajte obrátiť na náš odborný personál, ktorý Vám poskytne cielené poradenstvo.

Pokiaľ požadujete výsledok elektronicky, alebo požadujete certifikát v cudzom jazyku, cena vyšetrenia je 60€

Objednať sa
Odoberaná vzorka Cena
vyšetrenia:
45,00 €
Odoberaná vzorka Odobraná
vzorka:
Výter z hrdla, Výter z nosohltanu

Ďalšie vyšetrenia