Listeria monocytogenes

Listeria monocytogenes a ivanovii

Dôkaz protilátok proti Listeria monocytogenes a ivanovii

Referenčné hodnoty

Za významné sa považujú iba také výsledky, kde je aglutinácia pozitívna od titra 1 : 160 a vyššie. Absolútna výška titra protilátok nie je taká dôležitá ako zmeny titra, preto je pre správne prognostické závery listeriózy potrebné aglutináciu niekoľkokrát po sebe opakovať (v 1-, 2- a 3-týždenných intervaloch), aby sme zistili, či má titer protilátok vzostupnú, alebo zostupnú tendenciu. Dôležitý je vzostup titra protilátok.

Medicínsky význam

Listerióza je infekčné bakteriálne ochorenie vyvolané listériami. Ak je získané v gravidite, môže dôjsť k infikovaniu ľudského plodu (vrodená forma). Patrí medzi zoonózy. Listérie primárne postihujú zvieratá a z nich sa sekundárne prenášajú na človeka. Pre zdravého dospelého človeka ochorenie spravidla nie je nebezpečné a väčšinou je jeho priebeh bez klinických príznakov. Infekcia týmito baktériami však predstavuje veľké nebezpečenstvo pre  tehotné ženy, novorodencov a pre ľudí s oslabenou bunkovou imunitou (pacienti po transplantácii, imunosuprimovaní pacienti, osoby vo vysokom veku alebo pacienti s defektom imunity). Hlavným zdrojom  nákazy sú potraviny živočíšneho pôvodu. Prípadnému sekundárnemu pomnoženiu listérií napomáha schopnosť listérií množiť sa aj pri nízkych teplotách, predovšetkým v chladničkách. Klinicky sa ochorenie môže prejaviť rôzne, od latentnej formy cez ľahkú až po smrteľnú. Rozoznávame formy vrodené (vnútromaternicová infekcia počas gravidity alebo získaná prenosom infekcie na novorodenca z infikovaných pôrodných ciest) a získané. Latentná je diagnostikovaná len u žien s habituálnymi potratmi, nervová postihuje starších ľudí a osoby s oslabeným imunitným systémom, oroglandulárna sa podobá mononukleóze a poznáme aj septicko-tyfóznu formu. Infekcie gastrointestinálneho traktu z kontaminovaných potravín bývajú prechodné s miernymi klinickými príznakmi a obyčajne spôsobujú komplikácie len u imunodeficientných pacientov, respektíve u gravidných žien.

Odoberaná vzorka Cena
vyšetrenia:
8,50 €
Odoberaná vzorka Odobraná
vzorka:
Krv

Ďalšie vyšetrenia