EBV – VCA (IgM,IgG) ,EBNA WesternBlot – 1 trieda

Odoberaná vzorka Cena
vyšetrenia:
24,50 €
Odoberaná vzorka Odobraná
vzorka:
Krv

Ďalšie vyšetrenia