EBV – VCA (IgM,IgG) ,EBNA WesternBlot – 1 trieda

Konfirmácia protilátok proti EBV VCA IgM, IgG, EBNA metódou WesternBlot

Interpretačné kritériá pre anti EBV IgA, IgG, IgM – konfirmácia, Line Blot
Reaktivita sérových protilátok sa hodnotí s antigénmi, ktoré sú obsiahnuté na blote:
EA p138, p54 (early antigens = včasné antigény) – sú markerom akútnej infekcie; protilátková odpoveď proti EA antigénom je zvyčajne pozorovaná pri akútnej infekcii vo všetkých triedach protilátok (IgM, IgA, IgG).
BZLF1 (immediate early antigen = bezprostredne včasný antigén) – transaktivačný antigén – IgG a IgA protilátky proti BZLF1 sú detegované v skorých štádiách infekcie, reaktivita len IgG protilátok sa často zisťuje aj u prekonaných EBV infekcií.
ZEBRA (immediate early antigen = bezprostredne včasný antigén) – spoľahlivý IgM marker pre akútnu EBV infekciu.
p23, p18 (VCA antigény – Virus Capsid Antigens) – používa sa modifikovaná forma p18 (r-p18); protilátky proti r-p18 antigénu sú kľúčovým markerom prekonanej EBV infekcie u pacientov, ktorí nevytvoria EBNA-1 protilátky, alebo im tento typ protilátok sekundárne vymizne. Protilátky proti p23 antigénu v triede IgM aj IgG môžu byť detegované už v skorej fáze infekcie. VCA IgG protilátky pretrvávajú dlhodobo.

Odoberaná vzorka Cena
vyšetrenia:
24,50 €
Odoberaná vzorka Odobraná
vzorka:
Krv

Ďalšie vyšetrenia