Bartonella henselae IgG NIF

Dôkaz protilátok proti Bartonella henselae v triede IgG.

Referenčné hodnoty
Negatívny výsledok
Hraničný výsledok
Pozitívny výsledok

Medicínsky význam
Bartonely sú pôvodcami ochorení so širokým spektrom klinických symptómov, ako je napr. endokarditída, päťdenná horúčka, lymfadenitída. Správna diagnostika týchto infekcií je predpokladom cielenej antibiotickej terapie. Sú to malé gramnegatívne tyčinkovité baktérie, ktoré spôsobujú infekciu „cat scratch disease (CSD)“, prejavujúce sa typickou lymfadenitídou, ako aj bacilárnu angiomatózu (BA), ktorej typickými prejavmi sú kožné a podkožné uzlíky.

Pri sérologickej diagnostike protilátok proti B. henselae sa doporučuje testovať protilátky vo včasnom, ako aj vo všetkých ostatných štádiách ochorenia. Najvyššie titre protilátok boli detekované pri akútnych lymfadenitídach

Odoberaná vzorka Cena
vyšetrenia:
19,50 €
Odoberaná vzorka Odobraná
vzorka:
Krv

Ďalšie vyšetrenia