BAT každý druh

Bazofily majú kľúčovú úlohu v priamej hypersenzitívnej, alergickej reakcii.
Metóda stanovenia aktivácie bazofilov (BAT) po stimulácii antigénom – alergénom umožňuje dôkaz senzibilizácie sprostredkovanej IgE protilátkami (reakcia I.typu).
Týmto testom sa vyšetruje alergická odpoveď na bunkovej úrovni. Využitie je predovšetkým v oblasti potravinových alergií a u poliekových reakcií, keď kožné príp. expozičné testy sú obtiažne vykonateľné. Optimálny odber krvi je v období medzi 6 týždňom a 12 mesiacom po uplynutí alergickej reakcie. Pri tomto teste je teda nevyhnutný predchádzajúci kontakt s vyšetrovanou látkou.

Odoberaná vzorka Cena
vyšetrenia:
20,00 €
Odoberaná vzorka Odobraná
vzorka:
Krv

Ďalšie vyšetrenia