Myoglobín

Odoberaná vzorka Cena
vyšetrenia:
7,80 €
Odoberaná vzorka Odobraná
vzorka:
Krv

Ďalšie vyšetrenia