Kultivačné vyšetrenie výterov očí, uší, alebo sterov z kože

Odoberaná vzorka Cena
vyšetrenia:
12,20 €
Odoberaná vzorka Odobraná
vzorka:
Výter z očí, uší, kože

Ďalšie vyšetrenia