ANCA profil

Po pozitivite ANCA protilátok imunofluorescenčnou metódou je vhodné doplniť cielenú detekciu jednotlivých antigénov. Špecifickými testami ďalej rozlišujeme protilátky namierené voči cytoplazmatickým antigénom neutrofilov: proteinázy-3, myeloperoxidázy, katepsínu, lyzozýmu, laktoferínu, elastáze, BPI (bactericidal permeability inhibitor).

Odoberaná vzorka Cena
vyšetrenia:
68,00 €
Odoberaná vzorka Odobraná
vzorka:
Krv

Ďalšie vyšetrenia