anti-HCV cito – imunochemicky

Hepatitída C je infekčné ochorenie, ktorého pôvodcom je RNA vírus (Flaviviridae). Podľa odhadu WHO sú približne 3% svetovej populácia infikované HCV.

Inkubačná doba je 14 – 182 dní. Prenos vírusu je parenterálny , často prostredníctvom kontaminovanej ihly (i.v. narkomani, zdravotníctvo, tetovanie), alebo sexuálneho styku. Možný je mikroparenterálny (kontaminované predmety v domácnosti) a perinatálny prenos, ďalej infekcia príjemcov krvných transfúzií vykonaných pred rokom 1992.

Ochorenie prebieha v akútnej fáze asymptomaticky (60-70% pacientov), ​​prechádza do chronicity až v 60-85 percentách prípadov. U 10 až 20% pacientov je chronická HCV infekcia komplikovaná pečeňovou cirhózou, z toho až 5% sa rozvinú do hepatocelulárneho karcinómu.

Sérologická diagnostika hepatitídy C je založená na posúdení reaktivity anti HCV protilátok. I

Indikácia:

  • diferenciálna diagnostika hepatopatií
  • diagnostika infekčnej hepatitídy C – skríning
  • vyšetrenie rizikových skupín Výpovedná hodnota

Podľa výsledkov vyšetrenia anti HCV protilátok nie je možné rozlíšiť akútnu, chronickú alebo prekonanú infekciu.· Reaktivita anti HCV protilátok je dlhodobá (uvádza sa až doživotne)· Pre potvrdenie HCV infekcie je nutné anti HCV reaktívnu vzorku zaslať na konfirmáciu.

Odoberaná vzorka Cena
vyšetrenia:
15,00 €
Odoberaná vzorka Odobraná
vzorka:
Krv

Ďalšie vyšetrenia