Giardia lamblia – stanovenie Ag zo stolice

Odoberaná vzorka Cena
vyšetrenia:
8,00 €
Odoberaná vzorka Odobraná
vzorka:
Stolica

Ďalšie vyšetrenia