Toxocara spp. IgG

Odoberaná vzorka Cena
vyšetrenia:
9,60 €
Odoberaná vzorka Odobraná
vzorka:
Krv

Ďalšie vyšetrenia