Toxocara spp. IgG WesternBlot

Protilátky proti Toxocara spp. IgG WesternBlot

Referenčné hodnoty
Negatívny výsledok
Hraničný výsledok
Pozitívny výsledok

Medicínsky význam

Toxocara spp. (Toxocara canis – škrkavka psia, Toxocara cati – škrkavka mačacia) je parazitický helmint tráviaceho systému psov, psovitých mäsožravcov, mačiek a mačkovitých mäsožravcov. Ochorenie človeka je spôsobené larválnym štádiom parazita. Vyskytuje sa geopolitne. V našich podmienkach je larválna toxokaróza najčastejšia helmintozoonóza. Človek sa infikuje prehltnutím zrelých vajíčok. Infekciou sú najviac postihnuté deti pri hre na ihriskách a pieskoviskách ďalším významným faktorom infekcie pre človeka . Konzumácia nedostatočne očistenej a teplom upravenej kontaminovanej zeleniny je ďalším významným faktorom infekcie pre človeka.

Intenzita ochorenia závisí od veľkosti infekčnej dávky. Malý počet lariev nemusí spôsobiť žiadne klinické príznaky. Patogenéza ochorenia sa odvíja od migračnej aktivity lariev prechádzajúcich rôznymi tkanivami. Larvy uvoľnené z vajíčok prenikajú do sliznice tráviaceho traktu a odtiaľ do krvného a lymfatického systému. Migrujúce larvy môžu spôsobiť závažné poškodenie pečene, pľúc, srdca, oka a tkanív CNS. Viscerálna forma toxokarózy (viscerálna larva migransa): nešpecifické a klinicky variabilné príznaky – bolesti brucha a podbruška, nechutenstvo, eozinofília, leukocytóza, zvýšené imunoglobulíny (hlavne IgG a IgE), hepatomegalia, teplota, únava, svalová a kĺbová bolesť, lymfadenopatia, astmatické prejavy, pľúcne infiltráty, kožné exantematické prejavy. Typicky postihuje deti vo veku 2 – 7 rokov. Očná forma toxokarózy (očná larva migrans): prítomnosť lariev v oku môže narušiť sietnicu – prejavuje sa zhoršením zraku, strabizmom, uveitídou, chorioretinitídou s eozinofilnými granulomatóznymi léziami, bolesťami v oku, slzením, belavým zákalom sklovca a môže viesť až k slepote. Zvyčajne nebýva sprevádzaná eozinofíliou, nemusia byť prítomné ani špecifické protilátky proti Toxocara spp. Môže sa prejaviť u starších detí a dospelých. Nervová forma toxokarózy (nervová larva migrans) – prítomnosť lariev v periférnom alebo centrálnom nervovom systéme môže byť príčinou meningoencefalitídy, eozinofilnej meningomyelitídy, epileptoformných stavov, mozgovej vaskulitídy, radikulitídy a paréz.

Odoberaná vzorka Cena
vyšetrenia:
27,00 €
Odoberaná vzorka Odobraná
vzorka:
Krv

Ďalšie vyšetrenia