Dôkaz toxínu Clostridium difficile

Odoberaná vzorka Cena
vyšetrenia:
14,20 €
Odoberaná vzorka Odobraná
vzorka:
Stolica

Ďalšie vyšetrenia