Fibrinogén

Klinický význam:

Fibrinogén – je to proteín akútnej fázy a koagulačný faktor I, prekurzor fibrínu. Je to plazmatický proteín tvorený, podobne ako ostatné koagulačné faktory, v pečeni. Nachádza sa v α-granulách krvných doštičiek. Zodpovedá za posledný krok tvorby definitívnej krvnej zátky.
Jeho hladina stúpa pri akútnom zápale, zároveň je rizikovým faktorom rozvoja aterosklerózy. Jeho znížená hladina je vrodená alebo je následkom nedostatočnej tvorby (ochorenia pečene) alebo nadmernej spotreby (napr. DIC).

Referenčné hodnoty:

1.8 ‒ 3.5 g/l

Pokyny na odber:

Plazma – Plastová skúmavka s Na citrátom

Odoberaná vzorka Cena
vyšetrenia:
5,00 €
Odoberaná vzorka Odobraná
vzorka:
Krv

Ďalšie vyšetrenia