Kultivácia gynekologického a urologického výteru na Neisseria gonorrhoae včítane citlivosti na ATB

Odoberaná vzorka Cena
vyšetrenia:
12,00 €
Odoberaná vzorka Odobraná
vzorka:
Výter z uretry/cervixu

Ďalšie vyšetrenia