CMV IgM/IgG WesternBlot

Konfirmačné vyšetrenie protilátok proti Cytomegalovírusu (CMV)

Referenčné hodnoty
Negatívny
Hraničný
Pozitívny

Medicínsky význam

Anti CMV IgG, IgM (konfirmácia, Line Blot):

pri Line Blote sa posudzuje reaktivita vzorky séra s jednotlivými antigénmi CMV, pričom jednotlivé druhy protilátok sa pri CMV infekcii tvoria v časovom slede, takže umožňujú odhadnúť štádium infekcie. Výsledok Line Blotu je kvalitatívny (negatívny, hraničný, pozitívny), pričom na výsledku je uvedená reaktivita séra s jednotlivými antigénmi:
Primárna infekcia:
IgG: pozitívne (IE1, CM2, p65 pozitívne, p150 pozitívne/negatívne, gB1, gB2 negatívne),
IgM: pozitívne.
V minulosti prekonaná infekcia:
IgG: pozitívne (p150 pozitívne, gB1 a/alebo gB2 pozitívne, IE1, CM2, p65 negatívne),
IgM: negatívne.
Reaktivácia infekcie:
IgG: perzistencia vysokých titrov protilátok proti p150, gB1, gB2, IE1, CM2, p65

Odoberaná vzorka Cena
vyšetrenia:
24,00 €
Odoberaná vzorka Odobraná
vzorka:
Krv

Ďalšie vyšetrenia