Mycoplasma pneumoniae IgG,IgA

Protilátky proti Mycoplasma pneumoniae IgG, IgA

Medicínsky význam

Mycoplasma pneumoniae je pôvodcom atypickej pneumónie a generalizovanej infekcie respiračného traktu. Akútne ochorenie sa vyskytuje hlavne vo veku 5 –15 rokov. Po inkubačnej dobe 10 – 20 dní sa objavia prvé klinické príznaky: kašeľ, horúčka, bolesť hlavy. Mnohokrát prebehne infekcia inaparentne. Diagnostika je založená na klinickom obraze, epidmiologickej anamnéze a laboratórnych testoch. Vzhľadom pre obtiažnu kultiváciu Mycoplasma pneumoniae je pre laboratórnu diagnostiku vhodnejšie stanovenie špecifických protilátok triedy IgG, IgA v sére metódou ELISA. Pri primárnej infekcii dochádza k vzostupu protilátok triedy IgM hneď 1 – 2 týždeň po infekcii a maximum dosahujú cca 1 mesiac od začiatku ochorenia a môžu perzistovať až 1 rok. Protilátky triedy IgA majú hlavne význam pri absencii protilátok IgM u niektorých pacientov a pri reinfekciách. Vzostup protilátok triedy IgG nastáva 2 – 3 týždeň od začiatku infekcie a môžu perzistovať v organizme 1 rok aj viac.

Odoberaná vzorka Cena
vyšetrenia:
14,50 €
Odoberaná vzorka Odobraná
vzorka:
Krv

Ďalšie vyšetrenia