DNA Neisseria gonorrhoeae

Odoberaná vzorka Cena
vyšetrenia:
38,00 €
Odoberaná vzorka Odobraná
vzorka:
Ejakulát

Ďalšie vyšetrenia