DNA Neisseria gonorrhoeae

Materiál:
ster z vagíny, uretry, spojovkového vaku, prostatický sekrét, moč

Referenčné hodnoty
Pozitívny výsledok
Negatívny výsledok

Medicínsky význam
Neisseria je pôvodcom infekcie kvapavka. Je charakterizovaná ako aeróbny gramnegatívny diplokok (koky usporiadané do dvojíc) parazitujúci výhradne na sliznici genitálneho traktu u ľudí. Je veľmi citlivý na vonkajšie vplyvy a preto sa prenáša takmer výhradne pohlavným stykom. Infekcia sa prejavuje u mužov i žien ako uretritída s hnisavým výtokom z močovej trubice, prípadne ako cervicitída u žien, ktorá môže viesť až k neplodnosti. V diagnostike sa ešte stále uplatňuje kultivácia, ktorá je však citlivá a veľmi často nepriaznivo ovplyvnená okolitými vplyvmi ako transport, teplota. V súčasnosti je na vzostupe detekcia nukleových kyselín pomocou metódy PCR, čo výrazne skvalitňuje laboratórnu diagnostiku. Vysoká citlivosť umožňuje dôkaz gonokokov Neisserie priamo z moča.

Odoberaná vzorka Cena
vyšetrenia:
38,00 €
Odoberaná vzorka Odobraná
vzorka:
Ejakulát

Ďalšie vyšetrenia