Prolaktín

Prolaktín vylučuje predná časť hypofýzy a riadi ho hypotalamus. Hlavnou chemickou látkou, ktorá kontroluje vylučovanie prolaktínu, je dopamín, ktorý inhibuje vylučovanie prolaktínu z hypofýzy. Prolaktín sa uvoľňuje z hypofýzy ako odpoveď na hormón uvoľňujúci tyreotropín a iné faktory.

Prolaktín je hlavný hormón, ktorý riadi začiatok a udržiavanie laktácie. U normálnych jedincov sa koncentrácie prolaktínu zvyšujú ako odpoveď na fyziologické podnety, ako je spánok, stres, cvičenie, pohlavný styk a hypoglykémia, a koncentrácie sú zvýšené aj počas tehotenstva, laktácie, po pôrode a u novorodenca.

Hyperprolaktinémia je najčastejšou hypotalamo-hypofyzárnou poruchou, s ktorou sa stretávame v klinickej endokrinológii. Patologické príčiny hyperprolaktinémie zahŕňajú adenóm hypofýzy vylučujúci prolaktín (prolaktinóm, ktorý je častejší u žien ako u mužov a predstavuje približne 40 % všetkých nádorov hypofýzy), funkčné a organické ochorenie hypotalamu, primárnu hypotyreózu, kompresiu stopky hypofýzy, lézie hrudnej steny, renálnu insuficienciu, polycystické ochorenie vaječníkov a ektopické nádory.

Hyperprolaktinémia často vedie k strate libida, galaktorei, oligomenorei alebo amenorei a neplodnosti u žien pred menopauzou a k strate libida, impotencii, neplodnosti a hypogonadizmu u mužov. Ženy po menopauze a pred menopauzou, ako aj muži, môžu tiež trpieť znížením svalovej hmoty a osteoporózou.

Prolaktinómy sa môžu zriedkavo vyskytnúť v detstve alebo dospievaní. U dievčat sa môžu vyskytnúť poruchy menštruačnej funkcie a galaktorea, zatiaľ čo u chlapcov je často prítomný oneskorený pubertálny vývoj a hypogonadizmus.

Zvýšenú koncentráciu prolaktínu môžu spôsobiť viaceré lieky vrátane estrogénov, blokátorov dopamínových receptorov (napr. fenotiazíny), antagonistov dopamínu (napr. metoklopramid, domperidón), alfa-metyldopy, cimetidínu, opiátov, antihypertenzív a iných antidepresív a antipsychotík.

Odoberaná vzorka Cena
vyšetrenia:
4,50 €
Odoberaná vzorka Odobraná
vzorka:
Krv

Ďalšie vyšetrenia