DNA Chlamydia pneumoniae + Mycoplasma pneumoniae

Materiál:
ster z orofaryngu, tkanivo, plná krv, spútum, BAL

Referenčné hodnoty
Pozitívny výsledok
Negatívny výsledok

Medicínsky význam
Mycoplasma pneumoniae sa šíri kvapôčkovou nákazou z respiračného traktu nakazeného jedinca. Po kontakte so sliznicou hostiteľského organizmu získava Mycoplasma pneumoniae živiny, rastie a množí sa. Spôsobuje zápal hrtana, priedušiek a pľúc. Infekcie spôsobené Mycoplasma pneumoniae nazývame atypické pneumónie pre ich klinický obraz – vleklý priebeh, suchý kašeľ, množstvo extrapulmonárnych príznakov.
Chlamydophila pneumoniae spôsobuje mierne zápaly pľúc, alebo zápaly priedušiek prevažne u dospievajúcich a mladých dospelých.. Starší ľudiamôžu mať viac závažných ochorení a opakované infekcie. Až 75% má sérologické známky predchádzajúcej infekcie. Odhaduje sa, že patogén spôsobuje 10-20% komunitných pneumónií u dospelých.

Odoberaná vzorka Cena
vyšetrenia:
45,00 €
Odoberaná vzorka Odobraná
vzorka:
Výter z hrdla, Výter z nosohltanu

Ďalšie vyšetrenia