fT3

Klinický význam:

Hormóny štítnej žľazy trijódtyronín (T3) a tyroxín (T4) sú vylučované štítnou žľazou do krvného obehu a hrajú významnú úlohu pri regulácii metabolizmu v tele, ovplyvňujú kardiovaskulárny systém, rast a metabolizmus kostí, a sú dôležité pre normálny vývoj funkcií gonád a nervového systému.
T3 sa v krvnom obehu vyskytuje ako rovnovážna zmes voľného a viazaného hormónu. Voľný T3 (FT3) je neviazaná a biologicky aktívne forma, ktorá predstavuje len 0.2-0.4% celkového T3. Zostávajúce T3 je inaktívne a viazané na sérové ​​proteíny, pričom distribúcia T3 medzi týmito väzbovými proteínmi (tyroxín viažúci globulín, prealbumin, albumín) je predmetom polemík.
Stanovenie voľného T3 má tú výhodu, že je nezávislé na zmenách koncentrácie a väzobných schopnostiach väzobných proteínov; ďalšie merania väzobných parametrov (T-uptake, TBG) je preto zbytočné. Voľný T3 je tak užitočným nástrojom v rutinnej klinickej diagnostike pri zisťovaní stavu štítnej žľazy. Meranie voľného T3 pomáha v diferenciálnej diagnostike porúch štítnej žľazy a je nevyhnutné pri rozlišovaní medzi rôznymi formami hypertyreoidizmu a na identifikáciu pacientov s T3 tyreotoxikózou.

Referenčné hodnoty:

3,1 – 6,8  pmol/L

Pokyny na odber:

Sérum – Plastová skúmavka s deliacimi granulami/gélom
Plazma – Plastová skúmavka s heparínom/EDTA

Interferencie:

Stanovenie nie je ovplyvnené ikterom (bilirubín < 1128 µmol/L alebo < 66 mg/dL) hemolýzou (hemoglobín <0.621 mmol/L nebo ≤ 1000 mg/d) lipémiou (Intralipid  < 2000 mg/dL) , biotínom (< 286 nmol/L alebo <  70 ng/mL)

Indikácie:

Názov vyšetrenia VšZP UNION Dôvera
fT3 001; 007; 047; 060; 064; 153 001, 002, 004, 005, 007, 008, 009, 010, 019, 020, 024, 025, 031, 037, 040, 043, 047, 048, 049, 050, 056, 060, 062, 063, 064, 069, 153, 155, 216, 329 001; 007; 047; 060; 064; 153

Kritérium pre doordinovanie vyšetrenia:

7 dní

Zdroj:

Návod na použitie FT3, Roche

Odoberaná vzorka Cena
vyšetrenia:
8,00 €
Odoberaná vzorka Odobraná
vzorka:
Krv

Ďalšie vyšetrenia