LH

Luteinizačný hormón (LH) je glykoproteínový hormón pozostávajúci z 2 nekovalentne viazaných podjednotiek (alfa a beta). Alfa podjednotka LH, folikuly stimulujúceho hormónu (FSH), tyreotropínu (TSH) a ľudského choriového gonadotropínu (hCG) je identická a obsahuje 92 aminokyselín. Podjednotky beta týchto hormónov sa líšia a dodávajú hormónom špecifickosť. LH má beta podjednotku 121 aminokyselín a je zodpovedný za interakciu s LH receptorom.

U mužov aj žien je LH nevyhnutný na reprodukciu. U žien je menštruačný cyklus rozdelený nárastom LH aj FSH v polovici cyklu na folikulárnu fázu a luteálnu fázu. Tento „nárast LH“ spúšťa ovuláciu, čím sa nielen uvoľňuje vajíčko, ale aj iniciuje premena zvyšného folikulu na žlté teliesko, ktoré následne produkuje progesterón na prípravu endometria na prípadnú implantáciu. LH je potrebný na udržanie luteálnej funkcie počas prvých 2 týždňov. V prípade tehotenstva sa luteálna funkcia bude ďalej udržiavať pôsobením hCG (hormón veľmi podobný LH) z novovzniknutého tehotenstva. LH podporuje thekálne bunky vo vaječníku, ktoré poskytujú androgény a hormonálne prekurzory pre produkciu estradiolu. LH u mužov pôsobí na intersticiálne Leydigove bunky semenníkov a spôsobuje zvýšenú syntézu testosterónu.

 

Referenčné hodnoty :

Muži:
– 9 – 12 rokov: 0 – 4,68 IU/l
– 12 – 16 rokov: 0,8 – 6,6 IU/l
– od 16 rokov: 1,21 – 11,48 IU/l

Dievčatá (do 9 rokov): 0 – 2,78 IU/l

Ženy (od 9 rokov): referenčné rozpätie závisí od fázy menštruačného cyklu:
– folikulárna fáza: 1,9 – 12,5 IU/l
– ovulačná fáza: 8,7 – 76,3 IU/l
– luteálna fáza: 0,5 – 16,9 IU/l
– menopauza: 15,9 – 54 IU/l

Odoberaná vzorka Cena
vyšetrenia:
4,50 €
Odoberaná vzorka Odobraná
vzorka:
Krv

Ďalšie vyšetrenia