Vyšetrenie CD markerov prietokovou cytometriou – 1 znak

Odoberaná vzorka Cena
vyšetrenia:
12,00 €
Odoberaná vzorka Odobraná
vzorka:
Krv

Ďalšie vyšetrenia