Brucella abortus

Odoberaná vzorka Cena
vyšetrenia:
4,20 €
Odoberaná vzorka Odobraná
vzorka:
Krv

Ďalšie vyšetrenia