Brucella abortus

Referenčné hodnoty
Negatívny
Pozitívny

Medicínsky význam

Brucella je typickým zvieracím a ľudským parazitom, radí sa medzi antropozoonózy a ľahko preniká do tkanív. Ochorenie vyvolané brucelami je charakteristické postihnutím lymfatického systému, sleziny, pohlavných orgánov, črevného a dýchacieho traktu a radí sa medzi multisystémové ochorenie, spravidla s chronickým priebehom. Brucely sa často usadzujú v cytoplazme fagocytujúcich buniek. V neutrofilných polymorfonukleárnych leukocytoch blokujú metabolické procesy a bránia tvorbe baktericídnych látok. Fagocyty s premnoženými mikroorganizmami sú vektory systémového rozsevu. Pri chronickej forme ochorenia sa brucely množia a prežívajú v makrofágoch. Po preniknutí kožou sa za niekoľko hodín v mieste vstupu infekcie hromadia polymorfonukleárne leukocyty. Fagocytóza dosahuje maximum o 4 až 6 dní. Baktérie prenikajú do lymfatických ciest a usídľujú sa v regionálnych lymfatických uzlinách. Nekróza kože a uzlín závisí od masívnosti infekcie. Baktérie sú postupne zanesené do sleziny, pečene a obličiek.

Odoberaná vzorka Cena
vyšetrenia:
4,20 €
Odoberaná vzorka Odobraná
vzorka:
Krv

Ďalšie vyšetrenia