DNA Bordetella pertusis

Odoberaná vzorka Cena
vyšetrenia:
42,00 €
Odoberaná vzorka Odobraná
vzorka:
Výter z hrdla, Výter z nosohltanu

Ďalšie vyšetrenia