EBV VCA (IgM,IgG)

Odoberaná vzorka Cena
vyšetrenia:
20,00 €
Odoberaná vzorka Odobraná
vzorka:
Krv

Ďalšie vyšetrenia