Bordetella pertussis a Bordetella parapertussis IF

Referenčné hodnoty
Negatívny výsledok
Hraničný výsledok
Pozitívny výsledok

Medicínsky význam
Bordetelózy sú infekčné choroby vyvolané baktériami rodu Bordetella. Medzi najvýznamnejšie druhy patria Bordetella pertussis (pôvodca čierneho kašľa u detí), Bordetella parapertussis (pôvodca miernejšieho čierneho kašľa u detí) a Bordetella bronchiseptica (u ľudí sa zisťuje pri bronchitídach). Čierny kašeľ je bakteriálne infekčné ochorenie dýchacích ciest, sprevádzané záchvatmi kašľa. Patrí medzi kvapôčkové infekcie. Inkubačná doba je 7 – 10 dní. Baktéria vylučuje toxín pertussis, ktorý má za následok chorobné symptómy. Bordetella pertussis sa zachytáva na slizniciach dýchacieho traktu, kde spôsobuje poškodenie buniek, vzniká zápal, ktorý vedie k tvorbe hustého hlienu. Príznaky ochorenia pretrvávajú asi 6 týždňov. Spočiatku prebieha nenápadne. Charakteristické symptómy sú zvýšená teplota, nádcha, kýchanie a pokašliavanie. V druhej fáze nastupuje záchvatovitý dráždivý kašeľ a tretie štádium je rekonvalescenčné, kedy sa znižuje počet a intenzita záchvatov. V laboratórnej diagnostike zohráva dôležitú úlohu serológia. Serologická diagnostika je zameraná predovšetkým na retrospektívny dôkaz ochorenia, prípadne ju môžeme použiť na zistenie hladiny protilátok v imunologických prehľadoch. Prvý odber by sa mal vykonať ihneď po podozrení na ochorenie, druhá vzorka sa obvykle odoberá približne o 3 týždne. Podľa dĺžky trvania klinických príznakov môže byť časový odstup väčší (3 – 6 mesiacov). V prvej fáze nastupujú protilátky triedy IgA, ktoré sú detekovateľné už v priebehu 1 – 2 týždňa. Na infekciu čierneho kašľa v počiatočnom štádiu môže ukazovať pozitívny nález iba samotných protilátok triedy IgA. Protilátky triedy IgG sú prítomné v 2 – 3 týždni ochorenia a vrchol dosahujú približne v 8 týždni. Samotný nález protilátok triedy IgG zodpovedá predchádzajúcej infekcii a ich prítomnosť môže pretrvávať aj niekoľko rokov.

Odoberaná vzorka Cena
vyšetrenia:
17,00 €
Odoberaná vzorka Odobraná
vzorka:
Krv

Ďalšie vyšetrenia